Deklaracja dostępności http://przedszkole45.pl

Przedszkole Publiczne nr 45 ul. Czwójdzińskiego 9 ,70-893 Szczecin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole45.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Teksty , zdjęcia nie mają napisów dla osób niesłyszących oraz teksty i oglądane zdjęcia nie są omawiane dla osób niewidzących .

Wyłączenia

 • Nadmierne obciążenie dyrektora jednostki .
 • Dokonano samooceny .

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Szkoła.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 914621212

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 45 ul. Czwójdzińskiego 9 ,70-893 Szczecin
 • Adres: ul.Czwójdzińskiego 9 ,70-893 Szczecin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 914621212

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja -Przedszkole Publiczne nr 45 ul. Czwójdzińskiego 9  oraz Filia Przedszkola ul. Wiślana 12  Szczecin  nie posiada wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych . Przedszkole nie posiada rozwiązań architektonicznych ,środków technicznych oraz urządzeń które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń. Nie posida informacji na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy .W obu budynkach jest zapewniony wstęp osobie korzystającej z psa asystującego . W Przedszkolu 45 ul. Czwójdzińskiego 9 jest zapewniona możliwość ewakuacji lub uratowania się w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami . W przedszkolu 45 -Filia ul. Wiślana 12  nie jest zapewniona ewakuacja lub uratowanie się w inny sposób dla osób ze szczególnymi potrzebami .

 
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.