ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
 
Współdziałanie nauczycieli z rodzicami i opiekunami dzieci jest jednym z istotnych czynników prawidłowego przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny rozwój dzieci. Wpływa zarówno na ich postępy w nauce, jak i w zachowaniu. Daje również szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci.


W naszym przedszkolu we wsółpracy z rodzicami kierujemy się następującymi zasadami:
 
-zasadą pozytywnej motywacji,
-partnerstwa
-jedności oddziaływań, oraz
-systematycznej współpracy.
 
Zasada pozytywnej współpracy mówi, że ważnym warunkiem skutecznej współpracy wychowawców rodziców jest całkowicie dobrowolny w nim udział. Chodzi o to, aby wszyscy byli świadomi współpracy, jak również korzyści z nią związanych.
Zasada partnerstwa podkreśla równorzędne prawa i obowiązki wychowawców rodziców. Chodzi o to, aby żadna ze stron nie czuła się mniej wartościowa od drugiej, aby tworzyły rodzaj wspólnoty, której członkowie mają w miarę jednakowy udział w podejmowaniu decyzji i razem ponoszą odpowiedzialność za wprowadzenie ich w życie.
Zasada jedności oddziaływań przypomina o konieczności realizowania przez wychowawców i opiekunów dziecka zgodnych celów w pracy wychowawczej. Oprócz zgodności celów ważne jest także uzgadnianie metod i form oddziaływań.
Zasada systematycznej współpracy ukazuje potrzebę czynnego i stałego zaangażowania się w wykonywanie zadań inicjowanych i organizowanych podczas współdziałania wychowawców i rodziców.
Podczas naszej pracy pamiętamy, że wychowanie jest z pewnością tym skuteczniejsze, im mocniej opiera się na współdziałaniu nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci.
 
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ NASZEGO PRZEDSZKOLA

Do instytucji wspierających nasze przedszkole nalezą:
•    Urząd Miasta
•    Rada Osiedla
•    zaprzyjaźnione przedszkola
•    Szkoła Podstawowa nr 28
•    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
•    Straż Miejska i Policja
•    grupy teatralne
•    nadleśnictwo Kliniska Wielkie
•    placówki organizujące różnorodne konkursy, przeglądy
•    Ośrodek Terapii Zajęciowej
•    Rodzinny Dom Dziecka w Stargardzie Szczecińskim
•    Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie
•    Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych
Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska. Dzieci biorą aktywny udział w akcjach charytatywnych, działaniach na rzecz ochrony środowiska - akcje „Sprzątanie świata”, dokarmianie ptaków,
selektywna zbiórka odpadów.
 

ZASADY WSPÓŁPRACY ZE SRODOWISKIEM LOKALNYM
W pracy naszej placówki wyróżniamy następujące zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym:
•    kształtowanie u dzieci postaw społecznie pożądanych,
•    kontynuowanie i rozszerzenie współpracy z innymi przedszkolami,
•    aktywny udział w konkursach, festiwalach, festynach,
•    rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci
•    współpraca z Radą Osiedla i innymi instytucjami,
•    ścisła współpraca ze Szkołą Podstawową nr 28.
 
 
PROMOCJA PLACÓWKI
  W dobie dzisiejszej rzeczywistości jednym z niezbędnych elementów zarządzania placówką jest właściwa promocja przedszkola. Na jej jakość mają wpływ zarówno dyrektor, nauczyciele i pozostali pracownicy.
Działania promocyjne obejmują:
•    prezentowanie życzliwej postawy wobec rodziców, innych instytucji przez wszystkich pracowników przedszkola,
•    dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
•    prowadzenie kroniki przedszkola,
•    organizacja uroczystości międzyprzedszkolnych,
•    dbałość o estetykę wewnątrz i na zewnątrz budynku,
•    upowszechnianie informacji o przedszkolu

 
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.